Linda Augustijn

Mijn passie is begeleiden, organiseren, programmeren en coördineren. Ik werk graag aan uitdagende projecten, die creativiteit en inventiviteit vragen. Ik werk graag samen met verschillende disciplines om samen tot het gewenste product te komen.
Het werken met mensen met verschillende achtergronden, niveaus, kwaliteiten en beperkingen, zie ik als een uitdaging. Ik beperk me niet tot één “doelgroep”. Ik werk met mensen. Samen kijken naar mogelijkheden om te doen wat je écht wil. Vormgeven aan ideeën. Ongeacht de hulpvraag of beperking.
In 2002 studeerde ik af aan de Hoge school Arnhem Nijmegen als bachelor in Cultural and Social Work met specialisatie samenlevingsopbouw en hoofdvak muziek, waar ik me richtte op vrijetijdbesteding. Ik maakte me methodisch werken eigen en ontwikkelde mijn vaardigheden in programmeren, organiseren, coördineren en het begeleiden van culturele samenlevingsopbouw-activiteiten als bijv. muziek activiteiten.
In 1999 heb ik mijn diploma ‘Activiteitenbegeleiding’ (niveau 4) aan het Rijn IJssel College te Arnhem behaald. In deze opleiding heb ik me gespecialiseerd in "Omgaan met probleemgedrag". Verder leerde ik organiseren en methodisch werken. Tevens deed ik praktijkervaring op in het werken met verschillende doelgroepen. Ik leerde verschillende ziektebeelden, beperkingen, hulpvragen en creatieve mogelijkheden kennen.
Na het behalen van deze diploma’s heb ik me naast praktijkervaring nog meer ontwikkeld met het behalen van: Verklaring 'Sociale Hygiëne' Certificaat 'Basis bedrijfshulpverlener' Certificaat 'Omgaan met agressie in het jongerenwerk'

Naast de werkzaamheden voor Augustijn Producties hou ik me ook bezig met het geven van massages. Neem gerust een kijkje op de website>>

© Augustijn Producties 2013